Sprenging og riving

Sprenging og riving

Sprenging og riving – med sikkerheit i fokus

H. Kvame AS utfører sprengningsoppdrag for private og offentlige aktørar, frå mindre prosjekt på privat grunn til store utbyggingsprosjekt i offentleg regi. Med sprengningssertifikat har vi kompetanse, erfaring og formell godkjenning til å utføre arbeidet – og med eit sjølvsagt fokus på sikkerheit.

Vi står også til teneste ved rivning, enten det er heile eller deler av bygg som skal rivast. Eig du til dømes eit eldre bygg som det ikkje er mykje å hente på å rehabilitere, kontakt oss for hjelp til rivning. Vi utfører jobben trygt og effektivt, i tråd med alle reglar og føreskrifter.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss